ATASKAITOS IR DOKUMENTAI

2023 m.

Įmonės vadovo metinis pranešimas

Atsidaryti .pdf formatu

Pelno (nuostolio)
ataskaita

Atsidaryti .pdf formatu

Metinis balansas

Atsidaryti .pdf formatu

2022 m.

Įmonės vadovo metinis pranešimas

Atsidaryti .pdf formatu

Pelno (nuostolio)
ataskaita

Atsidaryti .pdf formatu

Metinis balansas

Atsidaryti .pdf formatu

2021 m.

Įmonės vadovo metinis pranešimas

Atsidaryti .pdf formatu

Pelno (nuostolio)
ataskaita

Atsidaryti .pdf formatu

Metinis balansas

Atsidaryti .pdf formatu