1 žingsnis. Apsisprendimas.

Renovaciją inicijuoti gali patys daugiabučio gyventojai arba savivaldybė. Tam, kad namo modernizacija prasidėtų, turi įvykti pirmas gyventojų susirinkimas, kuriame būstų savininkų vaidmuo yra be galo svarbus.

Apie susirinkimą daugiabučio namo administratorius gyventojams praneš raštu, ne vėliau kaip prieš 2 savaites. Susirinkimo metu gyventojams bus suteikta galimybė gauti atsakymus į visus dominančius klausimus apie būsto modernizavimo galimybes ir finansavimo sąlygas.

Sprendimas dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje priimamas 51 proc. butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

2 žingsnis. Investicinio plano rengimas.

Kitas žingsnis – investicinio plano rengimas, kuriame detaliai įvertinamas namas: jo dabartinis energinis efektyvumas, šildymo ir kitų inžinerinių sistemų, stogo, sienų ir fasadų būklė. Šiame plane numatomos rekomenduojamos renovacijos priemonės ir preliminari kaina. Investicinis planas, po būsto savininkų patvirtinimo, kartu su energinio naudingumo sertifikatu, pateikiamas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA).

Šiuo žingsniu rūpinasi gyventojų pasirinktas renovacijos projekto administratorius.

Jei parengtas ir gyventojų susirinkime patvirtintas investicijų planas atitinka visus nustatytus reikalavimus, APVA suderina planą ir paraišką dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, suteikiamas projekto numeris. Suderinti projektai yra arba reitinguojami pagal kvietime nurodytus kriterijus, arba įtraukiami į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašoma valstybės paramos sutartis.

3 žingsnis. Techninio projekto rengimas.

Gavus APVA patvirtinimą, administratorius skelbia projektavimo darbų rengimo konkursą, kurio laimėtojas turės parengti techninį namo renovacijos projektą.

Parengtą ir suderintą su savivaldybe, priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir kitomis reikalingomis institucijomis, projektą tvirtina gyventojai, vykdoma privaloma projekto ekspertizė bei išduodamas statybų leidimas.

4 žingsnis. Rangovo pasirinkimas.

Renovacijos projekto administratorius skelbia konkursą rangovams, kurie turi susipažinti su renovacijos projektu, aplankyti jį ir įvertinti planuojamą renovuoti daugiabutį bei teikti savo pasiūlymus.

Gyventojai raginami dalyvauti šiame procese, ypač, kai vyksta pasiūlymų vokų atplėšimas. Renovacijai įgyvendinti pasirenkamas rangovas, pasiūlęs įgyvendinti projektą remiantis ekonominio naudingumo kriterijais.

5 žingsnis. Paskola.

Projekto administratorius kreipiasi į finansinę instituciją dėl Valstybės garantuojamo lengvatinio kredito suteikimo, jai pateikiamas investicijų planas ir kiti reikalingi dokumentai. Bankui įvertinus kreditavimo galimybes ir pateikus sprendimą pasirašoma sutartis.

6 žingsnis. Daugiabučio renovacija.

Pradedama objekto renovacija, kuri vidutiniškai trunka nuo 6 mėnesių iki metų. Pasibaigus darbams, namo energinis efektyvumas sėkmingai sertifikuojamas ir APVA gyventojams suteikia paramą.

IKI JŪSŲ DAUGIABUČIO RENOVACIJOS - TIK 6 ŽINGSNIAI