KORUPCIJOS PREVENCIJA

       Siekiant užtikrinti skaidrią, sąžiningą, atvirą ir atsakingą veiklą prieš visuomenę UAB "Tavo pastogė" vykdo korupcijos prevenciją.

      Bendrovėje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskirta Bendrovės administratorė Kristina Osinskienė.

     Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis: el. paštu: info@tavopastoge.lt ; tel. Nr .+370 443 95206, ar atsiuntus paštu adresu Ventos g. 31B, Mažeikiai.

      Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio.

          Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą informuojant Bendrovę kokiu būdu – telefonu, elektroniniu paštu ar laišku – jūs norėtumėte būti informuoti.

           Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.