KORUPCIJOS PREVENCIJA

       Siekiant užtikrinti skaidrią, sąžiningą, atvirą ir atsakingą veiklą prieš visuomenę UAB "Tavo pastogė" vykdo korupcijos prevenciją.

      Bendrovėje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskirta Bendrovės administratorė Kristina Osinskienė.

     Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis: el. paštu: info@tavopastoge.lt ; tel. Nr .+370 443 95206, ar atsiuntus paštu adresu Ventos g. 31B, Mažeikiai.

      Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio.

          Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą informuojant Bendrovę kokiu būdu – telefonu, elektroniniu paštu ar laišku – jūs norėtumėte būti informuoti.

           Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

       

   Visa gaunama informacija bus naudojama tik korupcijos prevencijos tikslais. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti, melagingai įskųsti nekaltą asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154, 236 straipsniuose.

UAB "TAVO PASTOGĖ" KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

UAB "TAVO PASTOGĖ" KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2024 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA

UAB "TAVO PASTOGĖ" DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS