VALDYMO STRUKTŪRA

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas (direktorius). Bendrovėje valdyba nėra sudaroma.

Bendrovei vadovauja direktorė Vaida Gureckytė (gyvenimo aprašymas (CV))