RENOVACIJOS ADMINISTRAVIMAS

Daugiabučių namų renovacija – tai ilgas procesas, reikalaujantis daug techninių ir juridinių žinių. Mes rūpinamės, kad atnaujinat pastatus didelis dėmesys būtų kreiptas į darbų kokybę, pastatų ilgaamžiškumą ir gyventojų poreikius.

Renovacijos administravimo teikiamos paslaugos:

 • Konsultacijos įvertinant galimybes renovuotis;

 • Konsultacijos parenkant reikiamas energijas taupančias technines priemones;

 • Konsultacijos juridiniais klausimais;

 • Investicinio projekto parengimo organizavimas;

 • Techninio projekto parengimo organizavimas;

 • Projektų derinimas su atsakingomis institucijomis;

 • Atstovavimas derantis su bankais dėl finansavimo;

 • Rangos darbų konkursų organizavimas bei reikalingos dokumentacijos rengimas;

 • Darbų vykdymo kokybės kontrolė.

  Dėl renovacijos administravimo kreiptis tel. nr. +37044393282