PASTATŲ ADMINISTRAVIMAS

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

Patyrę UAB „Tavo pastogė“ pastatų administravimo vadybininkai nuolat bendrauja su gyventojais, rūpinasi ir sprendžia visas su būsto priežiūra susijusias problemas. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus, užtikrinant jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.

Nuspręsite pasirinkti mus tapti jūsų namo administratoriumi, prašome kreiptis tel. nr. +37044395206 arba adresu: Ventos g. 31B, Mažeikiai.

BŪSTO PRIEŽIŪROS ATMINTINĖ

STOGAI

Stogo konstrukcijos paskirtis - apsaugoti namo erdvę nuo atmosferinių kritulių, saulės radiacijos, vėjo ir staigių temperatūros pokyčių. Dėl negerai įrengtų ar netvarkingai eksploatuojamų stogų ir terasų gali suirti šalia ar žemiau esančio konstrukcijos. Dažnai eksploatuojamo stogo konstrukcija pažeidžiama, neatsakingai ant jos įrengiant papildomus įtaisus. Daugiabučiuose namuose dėl prastai eksploatuojamų stogų ir terasų ypač nukenčia po jais esančios patalpos.

PERTVAROS

Pertvara yra atitveriančioji vidaus erdvės konstrukcija, padalijanti patalpas į kambarius pagal buities poreikius. Jei būsto šeimininkai pradeda patalpų pertvarkymą - ardo, perstatinėja pertvaras jie ne tik susilpniną namo konstrukciją, bet pablogina patalpų akustines ir fizines savybes. Savivalės būsto rekonstrukcijos metu pasitaiko atvejų, kai pažeidžiamos namą laikančios konstrukcijos.

ELEKTRA

Daugiabučių namų gyventojų atsakomybė už elektros įrenginių priežiūrą prasideda nuo elektros skaitiklio. Daugiabučių namų gyventojų pareiga užtikrinti, kad visi naudojami elektros prietaisai ir įrenginiai būtų tvarkingi ir saugūs. Pastebėję sutrikimus reikia kreiptis į juridinius ar fizinius asmenis, turinčius Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotus atestatus, suteikiančius teisę vykdyti elektros įrenginių eksploatavimą.

ŠILDYMAS

Daugiabučių namų gyventojai turi žinoti, kad šildymo ir karšto vandens vamzdynai, radiatoriai ir rankšluosčių džiovintuvai yra priskiriami prie bendrosios pastato inžinerinės sistemos. Norint pakeisti radiatorių ar "gyvatuką" buto savininkas turi kreiptis į šildymo sistemų prižiūrėtoją.

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

Vandentiekio priežiūrai svarbiausia sekti, kad vamzdynai nebūtų pažeisti mechaniškai, plieninius vamzdžius apsaugoti nuo rūdžių, o žiemą nuo užšąlimo. Dėmesį reikia skirti nuotekų vamzdynams, nes jie užsiteršia mechaninėmis ir cheminėmis medžiagomis, todėl juos būtina periodiškai išvalyti mechaniniu būdų ar cheminiais valikliais.

VĖDINIMAS, PATALPŲ KLIMATAS

Patalpų vėdinimas yra būtinas, kad neatsirastų pelėsis. Drėgmė kaupiasi ten kur sutrikdoma normali oro apykaita. Sienos drėksta ir pelija jei neteisingai ar neapskaičiuotai įrengiami gartraukiai, užaklinamos ventiliacinės angos, neatidaromi langai.