STRATEGINĖS KRYPTYS

NUOLATOS TOBULĖJAME

  • Siekti visapusiško savų klientų pasitenkinimo teikiant aukščiausios kokybės paslaugas.

  • Įgyvendinti teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų reikalavimus, apimančius daugiabučių ir kitų pastatų nuolatinę techninę priežiūrą ir administravimą, statybos ir remonto darbus.

  • Inicijuoti ir koordinuoti pastatų atnaujinimą, siekiant užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas gyventojams bei mažesnį energetinių resursų naudojimą.

  • Siekti būti saugiai dirbančia, aplinką tausojančia ir racionaliai išteklius naudojančia įmone.

  • Siekti pažangos stiprinant savo komandos kompetenciją ir motyvaciją bei diegiant inovatyvius veiklos valdymo sprendimus.

PAGRINDINĖ MISIJA

DIRBTI OPERATYVIAI

Operatyviai spręsti problemas susijusias su bendrosios nuosavybės administravimu bei pastatų ir inžinerinių sistemų priežiūra, siekiant sukurti patogią, saugią ir jaukią aplinką mūsų klientams.

Eil.Nr.

Rodiklių grupės

Rodiklių reikšmės

Paaiškinimai

1.

Efektyvumo rodikliai

1.1

Pardavimo pajamų, tenkančių vienam darbuotojui, stabilumas ir/ar didėjimas

>=0

2.

Pelningumo rodikliai

2.1

Grynasis pelningumas

>3%

Grynasis pelningumas = grynas pelnas/pardavimų pajamos)*100

3.

Mokumo rodikliai

3.1

Einamojo likvidumo koeficientas

>=1

Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

4.

Sąnaudų lygio rodikliai

4.1

Veiklos sąnaudų lygis

≤ 15%

Veiklos sąnaudų lygis = veiklos sąnaudos/pardavimų pajamos*100

5.

Papildomi rodikliai

5.1

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis)

<60 dienų

Pirkėjų įsiskolinimas*365/pardavimų pajamos