Lietuvos Respublikos įstatymai:


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:


Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymai:


Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymai:


Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai:


Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimai: