Informuojame

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo.

Kristina Osinskienė

10/12/20221 min read

Dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo

             Informuojame, kad patikslintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-03-09 nutarimo Nr. 260 Naudojimų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.1 punktas "Namų valdų žemės sklypai prie daugiabučių namų parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise daugiabučio namo savininkams (butų ir kitų patalpų savininkams)" ir 28 punktas "Valstybinės žemės sklypo, reikalingo daugiabučiams gyvenamiesiems namams ar kitos paskirties pastatams eksploatuoti, nuomos sutartį gali sudaryti bendrojo naudojimo objektų valdytojas, jeigu butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų savininkai priima sprendimą pavesti bendrojo naudojimo objektų valdytojui sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų vardu. Jeigu toks sprendimas kartu su prašymu išnuomoti žemės sklypą nepateikiamas, valstybinės žemės sklypas išnuomojamas butų ir (ar) kitų patalpų savininkams."

          Pagal minėto nutarimo 28 punktą objektų valdytojas gali kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrių (Mažeikiai, Laisvės g. 39, 8 706 85611) dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo.

         Mažeikių rajono savivaldybės administracija