Informuojame

Kristina Osinskienė

5/30/20241 min read

Pasiruošk galimam pavojui šiandien – apsaugok save ir artimuosius rytoj!

Civilinės saugos akcija „Žinojimas saugo“ kviečia gyventojus susipažinti, kaip pasirūpinti saugumu.

Šios akcijos tikslas – informuoti gyventojus, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu, kuo reikėtų pasirūpinti ir kas padeda užtikrinti saugumą.

Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė LT72.LT skirta gyventojų švietimui, padėti pasirengti nelaimėms, joje teikiama aktuali informacija apie gresiančius pavojus šalyje, patariama, kokiomis priemonėmis ar veiksmais galima šių pavojų išvengti arba sušvelninti jų pasekmes,
rekomenduojami taikytini apsaugomieji veiksmai prieš nelaimę, atsitikus nelaimei ir po jos.

Atmintinės ir kita aktuali informacija: