Informuojame

Kristina Osinskienė

4/25/20241 min read

Informuojame dėl 2023-2024 m. šildymo sezono pabaigos.

Informuojame dėl 2023-2024 m. šildymo sezono pabaigos.

Nuo balandžio 29 d., pirmadienio, Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu rajone leidžiama baigti 2023–2024 m. šildymo sezoną.

Šilumos tiekimas administraciniuose, bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo, kultūros ir kitose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, bei Savivaldybės valdomose įmonėse baigiamas balandžio 29 d.

Tądien leidžiama baigti šildymo sezoną ir pastatuose, įskaitant daugiabučius gyvenamuosius namus, kurių savininke ar dalininke nėra Savivaldybė. Šie šilumos vartotojai, nusprendę savo pastatų šildymą baigti kitu laiku, nei nustatyta šildymo sezono pabaiga, apie tokį sprendimą turi informuoti šilumos tiekėją.