Informuojame

Daugiabučių namų atstovams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais 2024-02 Nr. KK-EM-NDB07

Kristina Osinskienė

3/10/2024

Nuo 2024 m. vasario 1 d. daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).

Pareiškėjai

Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Valstybės paramos suma

2024 metais numatoma skirti 3 800 000 (trys milijonai aštuoni šimtai tūkstančių) eurų projektams įgyvendinti, įskaitant ir lėšas Agentūrai už Priemonės administravimą. Daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 3 400 000 (trys milijonai keturi šimtai tūkstančių) eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų (nurodytose sumose taip pat yra įtrauktos ir Agentūrai skirtos lėšos už Priemonės administravimą).

Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos:

  • daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;

  • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;

  • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui;

  • daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai

Daugiabučio namo atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (-ų) butų ar kitų patalpų savininkus.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Rezervinės 2023 m. paraiškos

2024 metais pirmenybė dėl finansavimo skyrimo suteikiama 2021–2023 metais teiktoms paraiškoms, tačiau nefinansuotoms paraiškoms pagal Agentūros sudarytą ir su Ministerija suderintą priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ 2021–2023 m. rezervinių paraiškų sąrašą (toliau – rezervinių paraiškų sąrašas). Į rezervinių paraiškų sąrašą įtraukiamos paraiškos, kurioms 2021–2023 metais nepakako finansavimo lėšų ir (ar) kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2021–2023 metus nebuvo įgyvendinti arba nebaigti įgyvendinti.

Daugiau informacijos rasite čia:

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais.