Informuojame

Daugiabučių renovacija: parengtos rekomendacijos A energinio naudingumo klasės reikalavimams

Kristina Osinskienė

10/10/2023

Daugiabučių renovacija: parengtos rekomendacijos A energinio naudingumo klasės reikalavimams

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) kartu su Statybų sektoriaus vystymo agentūros ekspertais parengė rekomendacijas A energinio naudingumo klasės reikalavimams. Šios rekomendacijos pirmiausia yra skirtos daugiabučių namų atnaujinimo administratoriams, bet taip pat gali būti naudingos tiek investicijų projekto rengėjams ir projektuotojams, tiek patiems daugiabučių gyventojams.

Pagrindinis šių rekomendacijų tikslas – išgryninti esminius skirtumus tarp A ir B energinio naudingumo klasių įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo projektus.

„Vertinant pastarųjų metų kvietimus daugiabučiams atnaujinti, svarbu pažymėti, kad nuo 2019 m. daugiabučių namų atnaujinimo projektai, pretenduojantys į valstybės paramą, turi būti suplanuoti, suprojektuoti ir atnaujinti taip, kad pasiektų bent B energinio naudingumo klasę. Šių metų vasario mėnesį paskelbtame daugiabučių namų atnaujinimo kvietime numatyta, kad į valstybės paramą gali pretenduoti tik tie projektai, kurie po atnaujinimo planuoja pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc., palyginus su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo. Taigi mūsų parengtos rekomendacijos ir yra skirtos parodyti esminius šių klasių skirtumus bei padėti suprasti, ar planuojamas atnaujinti daugiabutis galės pasiekti A klasę,“ – tvirtina APVA Pastatų energinio taupumo departamento vyriausiasis patarėjas Rolandas Marcinkevičius.

Labai apibendrintai svarbiausi ekspertų pastebėjimai atrodytų taip:

  • A klasei keliami griežtesnės atitvarų šilumos perdavimo koeficientų (U) vertės W/m²∙K. Tai reiškia, kad reikia daugiau termoizoliacijos sienoms, stogui ir grindims. Dažnu atveju rūsio lubų šiltinimas tampa būtinu ir privalo būti įtrauktas į investicinį projektą;

  • A klasei pasiekti reikalingi efektyvesni langai (stoglangiai), durys (vartai);

  • siekiant A klasės būtina apskaičiuoti pastatų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientus pagal LST EN ISO 10211:2008 standarto reikalavimus. A klasei reikalaujamos gerokai mažesnės ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų (W/(m.K)) norminės vertės nei B klasei;

  • dar vienas svarbus aspektas – modernizuojamo daugiabučio namo sandarumo užtikrinimas. Pagal LST EN ISO 9972:2015 esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, B klasės pastatai turi neviršyti 1,50 oro apykaitos vertės. A klasei keliamas aukštesnis, t.y. 1,00 oro apykaitos vertės reikalavimas. Kiekvieno daugiabučio situacija skirtinga ir reikalauja individualių sprendimų;

  • Už tinkamą priemonių parinkimą atsakingas yra investicinio plano rengėjas, bei sekančiu projekto parengimo etapu projektuotojas, kad atlikus pastato modernizavimą būtų pasiekta A energinio naudingumo klasė.

„Galiausiai svarbu pažymėti, jog planuojamo modernizuoti daugiabučio namo A energinio naudingumo klasę lemia ne tik teisingai suprojektuotų atitvarų ar šilumos šaltinio parinkimas, bet visa visuma, t. y. pastato konstrukcijos su šiluminiais tilteliais ir efektyvi pastato inžinerija – šildymas, karšto vandens ruošimas, vėdinimas, atsinaujinantys šaltiniai,“– pabrėžia R. Marcinkevičius.

Dokumentą, kuriame pateiktos visos rekomendacijos, galite rasti https://modernizuok.apva.lt/paslaugos/metodine-medziaga/57.

Primename, kad iki 2024 m. sausio 15 d. APVA priima paraiškas daugiabučiams atnaujinti pagal š. m. vasario 22 d. skelbtą kvietimą. Pagrindinė šio kvietimo sąlyga – atnaujinus daugiabutį, pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę ir šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos priojektų valdymo agentūra.