Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas-bendrovės vadovas (direktorius) ir kolegialus valdymo organas-bendrovės valdyba.

Bendrovei vadovauja direktorė Vaida Gureckytė (gyvenimo aprašymas (CV))

UAB „Tavo pastogė“ įstatai

UAB „Tavo pastogė“ valdymo struktūros schema

Valdybos pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Nerijus Rapšys

Paskirtas nuo 2019-01-31 (4-iems metams)
Privačių interesų deklaracija

Valdybos nariai

Nepriklausoma valdybos narė

Simona Čivinskė

Paskirta nuo 2019-04-25 (4-iems metams)
Privačių interesų deklaracija

Nepriklausoma valdybos narė

Lina Vasiliauskienė

Paskirta nuo 2019-01-31 (4-iems metams)
Privačių interesų deklaracija