VALDYBA

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas (direktorius) ir kolegialus valdymo organas - bendrovės valdyba.

Bendrovei vadovauja direktorė Vaida Gureckytė (gyvenimo aprašymas (CV))

VALDYBOS PIRMININKAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, viešiosios tvarkos skyriaus vedėjas
Nerijus Rapšys
Paskirtas nuo 2019-01-31
(4-iems metams)
Privačių interesų deklaracija

VALDYBOS NARIAI

Neprilausoma valdybos narė
Simona Čivinskė

Paskirta nuo 2019-04-25
(4-iems metams)
Privačių interesų deklaracija

Neprilausoma valdybos narė
Lina Vasiliauskienė

Paskirta nuo 2019-01-31
(4-iems metams)
Privačių interesų deklaracija