PRANEŠIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

2019-11-18

Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Mažeikių rajono savivaldybėje statybos projektas.

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame visuomenę apie techninio projekto projektinių pasiūlymų viešinimą.

Statinio statybvietės adresas: Mažeikių rajono sav. teritorija.

Statinio naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai.

Statinio kategorija: nesudėtingasis.

Statybos tikslas: Sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Mažeikiųs rajono savivaldybėje.

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Conlista“, į.k. 302315841, Jurgio Lebedžio g. 1-1003,
LT-08247 Vilnius, kontaktinis asmuo Kęstutis Bakanauskas, el. p. bakanauskas@gmail.com, tel. +37061008105.

Statytojas: UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”, į.k. 171780190, J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė, el. p. bakanauskas@gmail.com, tel. 8 448 50043.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Laisvės g. 8, Mažeikiai, Tel. +370 443 98200, tel. +37061008105, interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt ir www.mazeikiai.lt iki 2019-12-06
Kontaktinis asmuo Kęstutis Bakanauskas, el. p. bakanauskas@gmail.lt, tel. +37061008105

Pasiūlymų pateikimas: visuomenės atstovai pasiūlymus Projektuotojui ir Statytojui gali teikti iki 2019 m. rugsėjo 16 d. elektroniniu paštu arba raštu projekto rengėjo nurodytais adresais.

Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 6 d. 17.00 val. adresu: Laisvės g. 39 (II aukštas, Posėdžių salė), Mažeikiai


Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (.pdf formatu)