Nuo š.m. rugsėjo 28 d. šiluma bus tiekiama rajono ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose ir sveikatos priežiūros įstaigose.
 Šilumos vartotojai, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų, suderinę su šilumos tiekėju, turi teisę patys nuspręsti dėl pastatų šildymo pradžios.
 UAB „Tavo pastogė“ šildymo įjungimo darbus turi baigti per 3 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios.