Mažeikių rajono savivaldybės taryba nusprendė:

1. Patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą.

2. UAB „Tavo pastogė“ pagal priskirtus administruoti daugiabučius namus, paskirta Mažeikių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratore.

3. Modernizuojamų (atnaujinamų) daugiabučių namų sąrašus tvirtins Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Išsamesnę informaciją apie enegerinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą galima rasti čia:
Nr. T1-68 sprendimas.pdf