Informuojame apie UAB „SAURIDA Oil&Gas“ skelbiamus įkainių pasikeitimus.
Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2021 m. spalio 29 d. Nr. O3E-1422 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (toliau SND) kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2021 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų SND kainos.
1. Kintamoji kainos dalis. Mokama kiekvieną mėnesį už suvartotą dujų kiekį.
2,22 EUR/ m3 kaina be PVM (EUR)
2,69 EUR/ m3 kaina su PVM (EUR)).
2. Pastovioji kainos dalis. Mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto dujų kiekio.
4,53 EUR/mėn. kaina be PVM (EUR)
5,48 EUR/mėn. kaina su PVM (EUR)).
3. Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių. Dujinė viryklė (maisto ruošimui), kai karštas vanduo į butą tiekiamas centralizuotai. Vienam žmogui 3,7 m3.
8,21 EUR/mėn. kaina be PVM (EUR)
9,94 EUR/mėn. kaina su PVM (EUR)).
4. Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių. Dujinė viryklė (maisto ruošimui ir vandens šildymui), kai karštas vanduo į butą netiekiamas. Vienam žmogui 6,3 m3.
13,99 EUR/mėn. kaina be PVM (EUR)
16,92 EUR/mėn. kaina su PVM (EUR)).
Nauja kaina atsiskaitoma už 2021 m. gruodžio mėnesį ir vėliau suvartotas dujas. Atsiskaitymas prasideda nuo 2022 m. sausio mėnesio. Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų SND kainos galioja 1 metus.