Nuolat sulaukiame klausimų dėl atsiskaitymo už elektros energiją UAB „Ignitis“ nuo 2022-07-01.
Žemiau pateikta UAB „Ignitis“ informacija, dėl kurios dažniausiai gyventojams kyla klausimai.
Atsiskaitymas už elektros energiją, kai su UAB „Ignitis“ pasirašyta nauja nepriklausomo tiekimo sutartis, įsigaliojanti 2022.07.01:
UAB „Ignitis“ klientams, kurių sutartis įsigaliojo 2022.07.01 dieną, suteiktas naujas kliento kodas (prasideda 8 arba 9).
Naują kliento kodą klientas gali matyti savo naujoje elektros sutartyje.
Liepos mėnesį už elektrą pagal naują UAB „Ignitis“ sutartį klientams reikia tik deklaruoti rodmenis, o mokėti reikės rugpjūčio mėnesį gavus sąskaitą už tiek, kiek deklaravo.
• Pirmąjį mėnesį skaitiklio rodmenis klientas gali deklaruoti savitarnoje e.ignitis.lt, klientų aptarnavimo telefonu 1802, užpildžius šią formą ar artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.
• Nedeklaravus elektros energijos skaitiklio rodmenų, sąskaita bus pateikta pagal elektros energijos suvartojimo vidurkį.
• Jei vis tik klientas primygtinai pageidauja deklaruoti rodmenis ir kartu atlikti mokėjimą – pateikes rodmenį ir mokėjimą, klientas turi nurodyti naują kliento kodą, kuris prasideda 8 arba 9.
• Tai reikš, kad mokėjimas bus priimtas dar iki sąskaitos pateikimo (avansu) – tai pirmo mėnesio (nuo tiekimo pradžios) specifika.
Rugpjūčio (ir kitus mėnesius) klientas jau galės apmokėti gautą sąskaitą už praeitą mėnesį ir kartu deklaruoti rodmenis už einamąjį mėnesį.
Atsiskaitymas už elektrą bendrosioms reikmėms (rūsio, laiptinės apšvietimas):
• Jei klientas atsiskaito už elektrą bendrosioms reikmėms (rūsio, laiptinės apšvietimas) įmoką priimama senuoju (visuomeninio tiekimo) kliento kodu.
• Bendros reikmės lieka senojoje (visuomeninio tiekimo) sutartyje.
• Tai reiškia, kad už buto elektros nepriklausomą tiekimą moka nauju kliento kodu, už laiptinės /rūsio apšvietimą – senuoju kodu.
• Taip yra todėl, kad bendros reikmės patenka į III liberalizavimo etapą (nepriklausomą tiekėją reikia pasirinkti iki 2022.12.18, nepriklausomas tiekimas prasidės nuo 2023.01.01).
Garantinis elektros energijos tiekimas, kurį užtikrina ESO:
Klientai, sunaudojantys 1000–5000 kWh per metus, kurie iki 2022-06-26 nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, nuo 2022-07-01 už elektros energiją atsiskaityti turi ESO.
El. laišku / paprastu paštu iš ESO klientai gaus informaciją apie jiems naujai priskirtą kliento kodą.
Papildoma informacija.
Atmintinė, kaip deklaruoti rodmenis ir atsiskaityti, jei elektros tiekimas prasideda artimiausiu metu.
• Daugiau informacijos:

https://ignitis.lt/lt/kaip-atsiskaityti-uz-elektra-dujas?bclid=IwAR29Y5Oj56HsF5ir5oaCyCDsCKlaiTFCYMumxESlm5Awnt97NiGKiZAoi6Q