Dėl UAB „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinių kainų.
UAB „Mažeikių vandenys“ informuoja, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigalioja geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinės kainos, nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinių kainų nustatymo“.
Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2020 m. gruodžio mėn. (už lapkričio mėnesį ir vėliau suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).